Archiwum dla Październik 2019

Fundusz inicjatyw obywatelskich

Fundusz inicjatyw obywatelskich, czyli w skrócie FIO to program rządowy, którego cel stanowi zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne. Jego historia sięga aż 2004 roku, kiedy to ówczesny premier – Marek Belka – zapowiedział wyodrębnienie z pośród budżetu państwa środków, które przeznaczone będą na wspieranie działań trzeciego sektora. Przez kilkanaście lat, którym…

Czytaj więcej

Alimenty z funduszu w praktyce

Obowiązek alimentacyjny w Polsce.  W naszym państwie regulacje prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych zawarte są w kodeksie rodzinnym oraz opiekuńczym. W myśl tych przepisów obowiązkiem rodziców jest utrzymanie swoich dzieci, aż do momentu kiedy to same nie staną się finansowo samodzielne, do ukończenia przez nie pełnoletności lub w przypadku osób uczących się do 26 roku życia.…

Czytaj więcej

Stypendia dla licealistów- Jak można je otrzymać?

Stypendium to świadczenie pieniężne o jednostronnym charakterze. Wydawane jest zazwyczaj przez osobę prawną, osobę fizyczną lub organizację, która nie posiada odpowiedzialności prawnej. Najczęściej stypendia wydawane są na określone wyniki lub w celu kontynuowania dalszej nauki. O jakie stypendia mogą ubiegać się licealiści? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o którekolwiek z nich? O…

Czytaj więcej

Fundusz świadczeń socjalnych – podstawowe informacje

Analizując sytuację materialną pracowników niemal każdej firmy, można stwierdzić, że wszędzie znajdują się osoby, które mają trochę lepszą lub gorszą sytuację finansową. Niektórzy pracownicy mają inne potrzeby i problemy niż inni, którzy zarabiają tyle samo. Przykładem może być np. poważna choroba lub wypadek kogoś z członków rodziny, samotne wychowanie dzieci lub opieka nad osobą starszą…

Czytaj więcej

Zasady przyznawania funduszu alimentacyjnego

Pod pojęciem funduszu alimentacyjnego rozumie się taki rodzaj funduszu, który jest przeznaczony jako zabezpieczenie wypłacania alimentów płatników niewypłacalnych bądź też uchylających się od ich płacenia. Historia funduszu alimentacyjnego w Polsce rozpoczęła się w 1974 roku, kiedy to Sejm uchwalił ustawę o funduszu alimentacyjnym. Do jego powstania doszło zaś w 1975 roku i jego administratorem był…

Czytaj więcej

Fundusz zrównoważony

Lokowanie środków w funduszach stanowi atrakcyjną alternatywę samodzielnego inwestowania w instrumenty finansowe na giełdzie. Co bardzo istotne, może to być jednakże dobre rozwiązanie wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba inwestująca bardzo dokładnie przemyśli decyzję o zakupieniu właściwego dla siebie rodzaju funduszu inwestycyjnego. Poniżej opiszemy, czym jest fundusz zrównoważony i podpowiemy, czy warto się nim tak naprawdę zainteresować. Na…

Czytaj więcej

Mazowiecki program stypendialny

Dzieci i młodzież, uczące się w starszych klasach szkoły podstawowej lub liceach, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce mogą starać się o uzyskanie stypendiów naukowych. W każdym województwie wprowadzane są różnego rodzaju programy stypendialne, według zasad których odbywa się składanie wniosków i przyznawanie świadczeń. Mazowiecki program stypendialny na rok 2019/2020 może objąć swym wsparciem aż 476 uczniów…

Czytaj więcej

Warunki uzyskania stypendium ministra

Komu przysługuje stypendium ministra? Na mocy ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, określone jest, kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra. Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4, o stypendium ministra może ubiegać student, który zakończył i zaliczył wszystkie egzaminy na pierwszym roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku…

Czytaj więcej

Stypendium rektora UJ

Stypendium Rektora UJ jest formą pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Taką pomoc mogą otrzymywać zarówno studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, jak i studenci kolejnych lat, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce lub na polu artystycznym, czy sportowym. Stypendium rektora UJ dla studentów rozpoczynających studia Stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy…

Czytaj więcej

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Co 10 Polak inwestuje swoją nadwyżkę budżetową. Jednym z pośród sposobów na lokowanie kapitału będą fundusze inwestycyjne. Dzięki możliwości zbiorowego inwestowania, uczestnik funduszu celem pomnożenia majątku może przeznaczyć nawet niewielką ilość pieniędzy. Dzięki poniższemu artykułowi, będziesz miał szansę dowiedzieć się, czym dokładnie jest owy fundusz inwestycyjny i jakie można wyróżnić rodzaje funduszy inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny…

Czytaj więcej