UMCS stypendium socjalne  – kiedy przysługuje pomoc? Stypendium socjalne to świadczenie dla studentów, którzy mają najtrudniejszą sytuację socjalną. Uczelnia wypłacając środki pieniężne stara się ułatwić młodym ludziom zdobywanie wiedzy w ramach uniwersytetu. Najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu stypendium socjalnego UMCS jest dochód na osobę. Władze uczelni biorą pod uwagę miesięczny dochód rodziny, który dzieli się…

Czytaj więcej

Co to jest Fundusz Gwarancyjny OC? Fundusz Gwarancyjny OC powstał w ramach instytucji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego głównym zadaniem jest wypłacanie odszkodowań dla osób, które zostały poszkodowane w wypadkach samochodowych a sprawcą wypadku była osoba, która prowadziła pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC lub w sytuacji, kiedy sprawca wypadku drogowego nie został zidentyfikowany. W jakich sytuacjach…

Czytaj więcej

Fundusz sekurytyzacyjny stanowi rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jego celem jest inwestowanie w wierzytelności. Tego rodzaju fundusz, jak każdy FIZ, emituje tak zwane certyfikaty inwestycyjne. Na rynku polskim funkcjonują one począwszy od 2005 r. Fundusze sekurytyzacyjne zakładane są na ogół przez podmioty, które zarządzają wierzytelnościami (tzw. spółki windykacyjne). Jakie korzyści daje nam fundusz sekurytyzacyjny? Dlaczego wierzytelności zbywa się…

Czytaj więcej

Fundusz inicjatyw obywatelskich, czyli w skrócie FIO to program rządowy, którego cel stanowi zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne. Jego historia sięga aż 2004 roku, kiedy to ówczesny premier – Marek Belka – zapowiedział wyodrębnienie z pośród budżetu państwa środków, które przeznaczone będą na wspieranie działań trzeciego sektora. Przez kilkanaście lat, którym…

Czytaj więcej

Obowiązek alimentacyjny w Polsce.  W naszym państwie regulacje prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych zawarte są w kodeksie rodzinnym oraz opiekuńczym. W myśl tych przepisów obowiązkiem rodziców jest utrzymanie swoich dzieci, aż do momentu kiedy to same nie staną się finansowo samodzielne, do ukończenia przez nie pełnoletności lub w przypadku osób uczących się do 26 roku życia.…

Czytaj więcej

Stypendium to świadczenie pieniężne o jednostronnym charakterze. Wydawane jest zazwyczaj przez osobę prawną, osobę fizyczną lub organizację, która nie posiada odpowiedzialności prawnej. Najczęściej stypendia wydawane są na określone wyniki lub w celu kontynuowania dalszej nauki. O jakie stypendia mogą ubiegać się licealiści? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o którekolwiek z nich? O…

Czytaj więcej

Analizując sytuację materialną pracowników niemal każdej firmy, można stwierdzić, że wszędzie znajdują się osoby, które mają trochę lepszą lub gorszą sytuację finansową. Niektórzy pracownicy mają inne potrzeby i problemy niż inni, którzy zarabiają tyle samo. Przykładem może być np. poważna choroba lub wypadek kogoś z członków rodziny, samotne wychowanie dzieci lub opieka nad osobą starszą…

Czytaj więcej

Pod pojęciem funduszu alimentacyjnego rozumie się taki rodzaj funduszu, który jest przeznaczony jako zabezpieczenie wypłacania alimentów płatników niewypłacalnych bądź też uchylających się od ich płacenia. Historia funduszu alimentacyjnego w Polsce rozpoczęła się w 1974 roku, kiedy to Sejm uchwalił ustawę o funduszu alimentacyjnym. Do jego powstania doszło zaś w 1975 roku i jego administratorem był…

Czytaj więcej

Lokowanie środków w funduszach stanowi atrakcyjną alternatywę samodzielnego inwestowania w instrumenty finansowe na giełdzie. Co bardzo istotne, może to być jednakże dobre rozwiązanie wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba inwestująca bardzo dokładnie przemyśli decyzję o zakupieniu właściwego dla siebie rodzaju funduszu inwestycyjnego. Poniżej opiszemy, czym jest fundusz zrównoważony i podpowiemy, czy warto się nim tak naprawdę zainteresować. Na…

Czytaj więcej

Dzieci i młodzież, uczące się w starszych klasach szkoły podstawowej lub liceach, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce mogą starać się o uzyskanie stypendiów naukowych. W każdym województwie wprowadzane są różnego rodzaju programy stypendialne, według zasad których odbywa się składanie wniosków i przyznawanie świadczeń. Mazowiecki program stypendialny na rok 2019/2020 może objąć swym wsparciem aż 476 uczniów…

Czytaj więcej