Alimenty z funduszu w praktyce

Obowiązek alimentacyjny w Polsce. 

W naszym państwie regulacje prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych zawarte są w kodeksie rodzinnym oraz opiekuńczym. W myśl tych przepisów obowiązkiem rodziców jest utrzymanie swoich dzieci, aż do momentu kiedy to same nie staną się finansowo samodzielne, do ukończenia przez nie pełnoletności lub w przypadku osób uczących się do 26 roku życia.

Obowiązek ten dotyczy także tego rodzica – zarówno kobiety, jak i mężczyzny, którzy nie biorą czynnego udziału w wychowywaniu swoich dzieci – co ma miejsce bardzo często na skutek rozstania rodziców.
Niestety wielu rodziców uchyla się jak może od obowiązku płacenia alimentów na rzecz swoich dzieci, lub płacą je nieregularnie, bądź też w niepełnych kwotach.

Często dochodzi także do sytuacji kiedy jeden z rodziców znika bez wieści – nie podając byłej partnerce lub partnerowi swojego nowego miejsca pobytu. Bywają także skrajne przypadki kiedy kobieta rejestrując narodziny swojego dziecka w urzędzie stanu cywilnego w rubryce ojciec dziecka podaje informację: nieznany.

Czy wtedy zdana jest tylko i wyłącznie na siebie podczas wychowywania dziecka i nie może liczyć na żadne wsparcie?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bowiem w teorii osobom samotnie wychowującym dzieci przysługuje prawo do świadczenia jakim są alimenty z funduszu, jeżeli ojciec dziecka nie jest znany lub chronicznie uchyla się od płacenia alimentów.
W praktyce są to jednak bardzo niewielkie kwoty, a kryterium dochodowe które należy spełnić, aby w ogóle móc ubiegać się o alimenty z funduszu jest niezwykle niskie i właściwie mało komu udaje się uzyskać wspomniane świadczenie.

Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać alimenty z funduszu?

O alimenty z funduszu  można ubiegać się w przypadku bezskutecznych egzekucji komorniczych wobec rodzica uchylającego się od ich płacenia oraz w przypadku kiedy ojciec dziecka nie jest znany. W praktyce jednak, aby uzyskać takie świadczenie dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekroczyć ośmiuset złotych. Kwota ta obowiązuje od bieżącego roku, bowiem w latach poprzednich była jeszcze jeszcze niższa.

Ponadto proces ustalania prawa do świadczenia oraz czas oczekiwania na jego wypłacenie bywa dosyć długi, dlatego taka pomoc to przysłowiowa kropla w morzu potrzeb z jakimi każdego dnia musi zmierzyć się rodzić wychowujący samotnie dziecko.
Chcąc podjąć uczciwe i legalne zatrudnienie – uzyskane dochody uniemożliwią mu na otrzymanie świadczenia jakim są alimenty z funduszu, z kolei pobierając je skazany jest na życie w bardzo skromnych warunkach, bez możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia, bowiem jego dochody stałyby się wtedy za wysokie, aby takie świadczenie otrzymać.

Alimenty z funduszu przysługują:

  • dzieciom do 18 roku życia, a w przypadku osób uczących się lub studiujących do ukończenia 26 roku życia.
  • osobom, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności – bezterminowo.

Na jakie kwoty z funduszu alimentacyjnego w Polsce mogą liczyć rodzice samotnie wychowujący dzieci?

Aby uzyskać alimenty z funduszu dochód w rodzinie w przeliczeniu na jednego jej członka nie może przekroczyć 800 złotych. Maksymalna kwota na jaką w ogóle możemy liczyć będąc samotnie wychowującym dziecko rodzicem to pięćset złotych jednak w praktyce średnio wypłacane alimenty z funduszu wynoszą niespełna czterysta złotych.
Jeżeli kwota zasądzonych alimentów od rodzica wynosi tysiąc złotych to z funduszu alimentacyjnego wciąż maksymalnie można otrzymać pięćset złotych.
Jeżeli jesteśmy więc osobą, która samotnie wychowuje jedno dziecko w Polsce – bardzo trudno spełnić jest ustalone w przepisach kryterium dochodowe.

Alimenty z funduszu – pomoc w trudnej sytuacji życiowej, czy spychanie na margines?

Osoby samotnie wychowujące dzieci w Polsce bardzo często czują się wręcz spychane na margines życia społecznego przez… państwo.
Aby otrzymać alimenty z funduszu muszą one bowiem wykazywać bardzo niskie dochody, natomiast pracując legalnie świadczenie nie zostanie im w ogóle przyznane ze względu na zbyt wysokie dochody, jeżeli tylko według wyliczeń dochód ten przekroczy kwotę ośmiuset złotych na jednego z członków rodziny.  Co zatem jest najlepszym rozwiązaniem dla nich – praca na pełen etat kosztem życia rodzinnego oraz czasu jaki mogliby poświęcić dziecku? Czy też liczenie na pomoc ze strony państwa oraz życie na skraju ubóstwa?

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby pomoc samotnie wychowującym dzieci rodzicom w powrocie do aktywności zawodowej oraz przyznanie wyższego progu dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia jakim są alimenty z funduszu.

Alimenty z funduszu – gdzie złożyć wniosek?

alimenty z funduszu ubiegać się możemy zarówno drogą elektroniczną, jak i złożyć wniosek osobiście. W tym celu należy udać się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie zostanie nam wręczony specjalny druk do wypełnienia.
Po dokładnym wypełnieniu formularza należy złożyć go do właściwej osoby zajmującej się sprawami formalnymi związanymi ze świadczeniem jakim są alimenty z funduszu oraz cierpliwe czekanie na decyzję organu wydającego odpowiedź.
Czas oczekiwania na tego typu odpowiedź czasem bywa bardzo długi – na przykład w sytuacjach kiedy drugi rodzic dziecka jest obywatelem innego kraju.
W sytuacji tej bowiem zachodzą przepisy o Koordynacji Systemów zabezpieczenia społecznego co w praktyce oznacza iż Polska wraz z krajem pochodzenia drugiego rodzica będą ustalać które z Państw ma pierwszeństwo do wypłacania świadczeń na rzecz dziecka.

Przepisy te mają zastosowanie nie tylko przy ustalaniu prawa do alimentów, lecz także do innych świadczeń takich jak chociażby program 500 plus czy też zasiłek rodzinny.
Warto dodać, iż większość przedstawicieli rządów innych państw wcale nie spieszy się z wydawaniem decyzji odnośnie prawa do wypłacania świadczeń na rzecz dziecka lub dzieci w przypadku większej ich liczby, a cała korespondencja przesyłana jest niezwykle wolno i opieszale. W praktyce ustalanie prawa do świadczeń może trwać nawet latami – wadliwy system godzi jednak w osoby najbardziej bezbronne oraz potrzebujące wsparcia, czyli dzieci wychowywane tylko przez matkę lub ojca.

Chociaż życie samotnych rodziców w Polsce nie jest ,,usłane różami” to jednak pamiętać należy o tym, iż każdy przypadek jest indywidualny – i do każdego z nich inne rozwiązanie może okazać się optymalne. Chociaż alimenty z funduszu nie należą do zbyt wysokich kwot, a kryteria jakie należy spełnić, aby je uzyskać nie należą do łatwych – zwłaszcza w odniesieniu do bardzo niskiego progu dochodowego jakim musi okazać się rodzina – to jednak warto pamiętać, iż w kryzysowej sytuacji można z takiego rodzaju wsparcia skorzystać.
Być może nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę – jednak warto jest je potraktować jako doraźną pomoc w sytuacji kiedy akurat nie możemy znaleźć zatrudnienia, które moglibyśmy połączyć z opieką nad dzieckiem, skazani jesteśmy wyłącznie na samych siebie oraz nie mamy możliwości skorzystanie z pomocy osób trzecich w sprawowaniu opieki.

Pozostaw komentarz