Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest to fundusz celowy, który odpowiada za zapewnienie ochrony roszczeń pracowniczych, w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Zadaniem funduszu jest przede wszystkim dokonywanie wypłat świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy i na podstawie przepisów pozostałych ustaw szczególnych. Fundusz ma także dochodzić zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów oraz osób do tego zobowiązanych. Fundusz Gwarantowanych…

Czytaj więcej

Ile jednostek przysługuje w funduszu własności pracowniczej pkp?

Fundusz własności  pracowniczej PKP Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny jest funduszem inwestycyjnym, który został stworzony specjalnie z myślą o pracownikach PKP. Powstał dzięki ustawie o komercjalizacji, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego, jakim są właśnie Polskie Koleje Państwowe, jak również na mocy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz własności pracowniczej PKP jest zarejestrowany w…

Czytaj więcej

Co się wlicza do dochodu przy świadczeniu alimentacyjnym?

Instytucja Funduszu Alimentacyjnego zrodziła się w Polsce w połowie lat 70-tych i była odpowiedzią na problem społeczny, jakim stało się uchylanie się opiekunów prawnych od łożenia na utrzymanie potomstwa. Wkrótce został on zlikwidowany, a na jego miejsce otworzono instytucję zadatku alimentacyjnego. W 2008 roku powrócono do obradowania nad Funduszem Alimentacyjnym i utworzono go w formie,…

Czytaj więcej

Jak funkcjonuje Fundusz Gwarancyjny OC?

Co to jest Fundusz Gwarancyjny OC? Fundusz Gwarancyjny OC powstał w ramach instytucji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego głównym zadaniem jest wypłacanie odszkodowań dla osób, które zostały poszkodowane w wypadkach samochodowych a sprawcą wypadku była osoba, która prowadziła pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC lub w sytuacji, kiedy sprawca wypadku drogowego nie został zidentyfikowany. W jakich sytuacjach…

Czytaj więcej

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

Fundusz sekurytyzacyjny stanowi rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jego celem jest inwestowanie w wierzytelności. Tego rodzaju fundusz, jak każdy FIZ, emituje tak zwane certyfikaty inwestycyjne. Na rynku polskim funkcjonują one począwszy od 2005 r. Fundusze sekurytyzacyjne zakładane są na ogół przez podmioty, które zarządzają wierzytelnościami (tzw. spółki windykacyjne). Jakie korzyści daje nam fundusz sekurytyzacyjny? Dlaczego wierzytelności zbywa się…

Czytaj więcej

Fundusz inicjatyw obywatelskich

Fundusz inicjatyw obywatelskich, czyli w skrócie FIO to program rządowy, którego cel stanowi zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne. Jego historia sięga aż 2004 roku, kiedy to ówczesny premier – Marek Belka – zapowiedział wyodrębnienie z pośród budżetu państwa środków, które przeznaczone będą na wspieranie działań trzeciego sektora. Przez kilkanaście lat, którym…

Czytaj więcej

Alimenty z funduszu w praktyce

Obowiązek alimentacyjny w Polsce.  W naszym państwie regulacje prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych zawarte są w kodeksie rodzinnym oraz opiekuńczym. W myśl tych przepisów obowiązkiem rodziców jest utrzymanie swoich dzieci, aż do momentu kiedy to same nie staną się finansowo samodzielne, do ukończenia przez nie pełnoletności lub w przypadku osób uczących się do 26 roku życia.…

Czytaj więcej

Fundusz świadczeń socjalnych – podstawowe informacje

Analizując sytuację materialną pracowników niemal każdej firmy, można stwierdzić, że wszędzie znajdują się osoby, które mają trochę lepszą lub gorszą sytuację finansową. Niektórzy pracownicy mają inne potrzeby i problemy niż inni, którzy zarabiają tyle samo. Przykładem może być np. poważna choroba lub wypadek kogoś z członków rodziny, samotne wychowanie dzieci lub opieka nad osobą starszą…

Czytaj więcej

Zasady przyznawania funduszu alimentacyjnego

Pod pojęciem funduszu alimentacyjnego rozumie się taki rodzaj funduszu, który jest przeznaczony jako zabezpieczenie wypłacania alimentów płatników niewypłacalnych bądź też uchylających się od ich płacenia. Historia funduszu alimentacyjnego w Polsce rozpoczęła się w 1974 roku, kiedy to Sejm uchwalił ustawę o funduszu alimentacyjnym. Do jego powstania doszło zaś w 1975 roku i jego administratorem był…

Czytaj więcej

Fundusz zrównoważony

Lokowanie środków w funduszach stanowi atrakcyjną alternatywę samodzielnego inwestowania w instrumenty finansowe na giełdzie. Co bardzo istotne, może to być jednakże dobre rozwiązanie wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba inwestująca bardzo dokładnie przemyśli decyzję o zakupieniu właściwego dla siebie rodzaju funduszu inwestycyjnego. Poniżej opiszemy, czym jest fundusz zrównoważony i podpowiemy, czy warto się nim tak naprawdę zainteresować. Na…

Czytaj więcej