Fundusze

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Co 10 Polak inwestuje swoją nadwyżkę budżetową. Jednym z pośród sposobów na lokowanie kapitału będą fundusze inwestycyjne. Dzięki możliwości zbiorowego inwestowania, uczestnik funduszu celem pomnożenia majątku może przeznaczyć nawet niewielką ilość pieniędzy. Dzięki poniższemu artykułowi, będziesz miał szansę dowiedzieć się, czym dokładnie jest owy fundusz inwestycyjny i jakie można wyróżnić rodzaje funduszy inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny…

Czytaj więcej