Stypendium socjalne Uniwersytet Jagielloński

Ogólne informacje Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne, a w przypadkach wyjątkowych i odpowiednio udokumentowanych o stypendium socjalne podwyższonej wielkości. Trudna sytuacja materialna uprawnia studenta do ubiegania się o socjalne stypendium. Zasoby finansowe zainteresowanego programem studenta określa się w oparciu o wysokość miesięcznych dochodów netto podzielonych na ilość członków gospodarstwa domowego studenta. Kwotę…

Czytaj więcej

Regionalny program stypendialny

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 12,5 mln złotych na wsparcie najbardziej uzdolnionych małopolskich uczniów w Regionalnym Programie Stypendialnym, który jest realizowany dzięki funduszom europejskim, a także środkom własnym Województwa małopolskiego, a jego działanie zaplanowane jest na lata 2014-2020. Regionalny Program Stypendialny ma na celu przede wszystkim wpierać uczniów oraz studentów, którzy mają możliwość starania się o stypendia, których wysokość…

Czytaj więcej

Kto może otrzymać stypendium rektora UW?

Stypendium rektora Uniwersytetu Warszawskiego to szansa dla wielu studentów na poprawę ich jakości życia oraz sfinansowanie swojej nauki. Szczególnie ważne jest rozeznanie w obowiązujących terminach, aby było możliwe jego otrzymanie. Stypendium rektora UW to bez wątpienia nagroda oraz rekompensata za czas poświęcony nauce, ponieważ otrzymują je wyłącznie najlepsi studenci. Kto może otrzymać stypendium rektora UW?…

Czytaj więcej

Stypendium szkolne – mini kompedium wiedzy

Kilka słów wstępu W zasadzie każdy z nas zapisał się – lub został zapisany przez rodziców, opiekunów – do szkoły i uczestniczył w zajęciach. Zazwyczaj nie ponosi się za to żadnych opłat, chyba, że w koszty wliczymy zakup podręczników, zeszytów, przyborów do pisania, czy tak zwaną opłatę na „komitet rodzicielski”, lub „radę rodziców”, czyli dobrowolną…

Czytaj więcej

Stypendium socjalne UMCS

UMCS stypendium socjalne  – kiedy przysługuje pomoc? Stypendium socjalne to świadczenie dla studentów, którzy mają najtrudniejszą sytuację socjalną. Uczelnia wypłacając środki pieniężne stara się ułatwić młodym ludziom zdobywanie wiedzy w ramach uniwersytetu. Najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu stypendium socjalnego UMCS jest dochód na osobę. Władze uczelni biorą pod uwagę miesięczny dochód rodziny, który dzieli się…

Czytaj więcej

Stypendia dla licealistów- Jak można je otrzymać?

Stypendium to świadczenie pieniężne o jednostronnym charakterze. Wydawane jest zazwyczaj przez osobę prawną, osobę fizyczną lub organizację, która nie posiada odpowiedzialności prawnej. Najczęściej stypendia wydawane są na określone wyniki lub w celu kontynuowania dalszej nauki. O jakie stypendia mogą ubiegać się licealiści? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o którekolwiek z nich? O…

Czytaj więcej

Mazowiecki program stypendialny

Dzieci i młodzież, uczące się w starszych klasach szkoły podstawowej lub liceach, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce mogą starać się o uzyskanie stypendiów naukowych. W każdym województwie wprowadzane są różnego rodzaju programy stypendialne, według zasad których odbywa się składanie wniosków i przyznawanie świadczeń. Mazowiecki program stypendialny na rok 2019/2020 może objąć swym wsparciem aż 476 uczniów…

Czytaj więcej

Warunki uzyskania stypendium ministra

Komu przysługuje stypendium ministra? Na mocy ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, określone jest, kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra. Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4, o stypendium ministra może ubiegać student, który zakończył i zaliczył wszystkie egzaminy na pierwszym roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku…

Czytaj więcej

Stypendium rektora UJ

Stypendium Rektora UJ jest formą pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Taką pomoc mogą otrzymywać zarówno studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, jak i studenci kolejnych lat, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce lub na polu artystycznym, czy sportowym. Stypendium rektora UJ dla studentów rozpoczynających studia Stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy…

Czytaj więcej

Stypendium marszałka województwa pomorskiego – przydatne informacje.

Na czym polega program stypendialny marszałka województwa pomorskiego? Głównym założeniem stypendium, jakie jest oferowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego jest wsparcie uzdolnionych młodych osób, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, lecz mają ograniczone dochody, które niez pozwalają w pełni wykorzystywać im ich możliwości. Takie wsparcie przekazywane jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego zarówno w formie stypendium…

Czytaj więcej