komornik bialystok

Co robić w przypadku zajęcia konta przez komornika?

Dłużnik nie musi wcale mieć dużych długów by komornik zajął środki na jego koncie. Czasem wystarczy po prostu nie zapłacony mandat czy problem ze spłatą kredytu. Często zajęcie konta bankowego przez komornika jest  jedyną szansą by wyegzekwować dług. Jednak co można zrobić w przypadku zajęcia konta przez komornika?

W jakich sytuacjach komornik może zająć konto bankowe?
             Jeśli dłużnik posiada jakiekolwiek zaległości finansowe oraz ma problem z ich spłatą, wtedy wierzyciel może przy pomocy komornika próbować wyegzekwować dług przy pomocy postępowania egzekucyjnego.Osoba zadłużona powinna wiedzieć iż rachunek bankowy z tytułu nie opłaconych należności może zablokować nie tylko komornik16.pl, ale także urząd skarbowy, ZUS, Izba Celna czy jednostki samorządu terytorialnego. Zajęcie rachunku bankowego przez komornika jest w celu jak najszybszego odzyskania długu przez wierzyciela. Komornik, aby odzyskać dług może:
  • zająć oraz sprzedać nieruchomości bądź ruchomości
  • zająć dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty czy innych świadczeń finansowych
  • zając rachunki bankowe oraz inne prawa majątkowe
Najczęściej stosowaną metodą odzyskania długu przez komornika jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Komornik może rozpocząć egzekucję z rachunku bankowego tylko wtedy, gdy ma tytuł wykonawczy (wyrok sądu bądź sadowy nakaz zapłaty) oraz wniosek wierzyciela skierowany przeciwko dłużnikowi.
Skąd komornik wie w którym banku ma dłużnik rachunek?
              Komornik wcale nie musi posiadać informacji w jakim banku dłużnik posiada swoje konto. Jeśli w zawiadomieniu o zajęciu konta komornik nie wskaże konkretnego konta należącego do dłużnika, wtedy bank ma obowiązek zablokować wszystkie konta należące do dłużnika do wysokości kwoty zadłużenia. Zajęcie przez komornika konta dłużnika obejmuje nie tylko te środki, które są na rachunkach dłużnika w chwili zajęcia, ale również przyszłe wpływy na konto aż do momentu wyegzekwowania całego długu. Komornik może szybko ustalić w którym banku dłużnik posiada swoje konto. Może to zrobić w jednym ze sposobów:
  • wierzyciel sam wskazał numer rachunku dłużnika
  •  komornik poprzez elektroniczne zapytanie  kierowane do Krajowej Izby Rozliczeniowej o posiadany przez dłużnika rachunek w danym banku bądź do Centralnej informacji o rachunkach bankowych
  • kieruje zapytanie do konkretnego banku- podstawia art. 761 kodeksu postępowania cywilnego
               W momencie zgromadzenia odpowiednich informacji na temat dłużnika przez komornika. Kieruje on do banku zawiadomienie o blokadzie konta dłużnika. Po zajęciu konta przez komornika, cały proces egzekucji w uproszczeniu wygląda tak iż jeśli dłużnik posiada na koncie środki, które przewyższają kwotę wolną od zajęcia komorniczego (aktualnie jest to kwota 1575 zł). Zostają one przekazane przez bank do komornika, który następnie przekazuje jej wierzycielowi. Po całkowitej spłacie zadłużenia przez komornika rachunek dłużnika zostaje odblokowany.
Co może zrobić dłużnik, gdy komornik zajął jego konto?
              Dłużnik powinien pamiętać o tym iż to nie bank zajmuje jego konto, lecz komornik. Bank wykonuje tylko swoje prawne obowiązki względem komornika. Dłużnik powinien otrzymać pismo od komornika, iż ten blokuje mu rachunek bankowy. Bank po otrzymaniu pisma egzekucyjnego musi przekazać wolne środki (nadwyżka kwoty 1575 zł) na rzecz wierzyciela. Jednak co robić w przypadku zajęcia konta przez komornika? Dłużnik może zastosować jedną z trzech rad:
  • Osoba zadłużona może spłacić swoje zobowiązanie oraz dopilnować odblokowania rachunku. Dłużnik powinien być świadom tego, iż poprzez wydłużający się okres spłaty długu są naliczane dodatkowe odsetki i opłaty egzekucyjne. Dlatego watro jak najszybciej spłacić zobowiązanie, aby uniknąć powstania dodatkowych kosztów. Jednak dłużnik powinien dopilnować,aby pismo o umorzeniu egzekucji komorniczej wpłynęło do banku by konto mogło zostać odblokowane. Gdy środki na rachunku dłużnika nie są wyższe niż kwota wolna od zajęcia wtedy bank nie przekaże ich komornikowi. Natomiast jeśli dłużnik ma nie wielki dług, a środki na koncie wystarczą na jego realizację to może się wtedy udać do banku oraz zawnioskować o realizację zajęcia komorniczego w ramach wolnej kwoty.
  • Dłużnik powinien spróbować rozłożyć swój dług na raty. W takim przypadku osoba zadłużona powinna skontaktować się z komornikiem bądź wierzycielem by podjąć próbę rozmów o  rozłożeniu długu na raty.
  • Osoba zadłużona powinna postarać się o ograniczenie egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Czasem zdarza się tak iż wierzyciel wskazuje kilka możliwości prowadzenia egzekucji. Oznacza to iż komornik zajmuje dłużnika wynagrodzenie za pracę oraz rachunek bankowy. Wtedy na rachunek bankowy wpływa wynagrodzenie pomniejszone o egzekucję komornicza i jeśli te środki przewyższają kwotę wolną od zajęcia to bank przekazuje nadwyżkę środków do komornika. Dłużnik powinien w takiej sytuacji postarać się o ograniczenie zajęcia komorniczego tylko do wpływów z tytułu wynagrodzenia bądź innego dochodu.

Niestety zmiana banku przez dłużnika nic nie da jeśli komornik zajął  jego konto. Dlatego dłużnik powinien wtedy wybrać jedną z powyższych rad jako odpowiedź na pytanie „co robić w przypadku zajęcia konta przez komornika?”.

Więcej informacji znajdziecie w serwisie komornik.pl

Sąd Rejonowy Białystok – oficjalna lista komorników: https://bialystok.sr.gov.pl/informacje/komornicy

Pozostaw komentarz