Czym jest sukcesja?

Sukcesja to proces prawny mający na celu wstąpienie w miejsce osoby zmarłej oraz przejęcie jej praw i obowiązków. Działania związane z tym procesem są najczęściej stosowane w małych firmach rodzinnych oraz wśród osób prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą. W toku tego procesu ustala się przekazanie praw do własności firmy i jej zarządzania.

Kiedy należy podjąć decyzję dotyczącą realizacji procesu?

Chcąc zapobiec problemom związanych z przejęciem firmy po śmierci jej właściciela, dobrze jest zadbać o jej dziedziczenie znacznie wcześniej. Bardzo często zaangażowani w sukcesję są doradcy prawni, którzy pomagają wdrożyć w plan kilka wariantów. Wśród nich wyróżniamy kilka propozycji, ustalając m.in.:

  • jak mają przebiegać losy firmy i kto ma przejąć jej prowadzenie,

  • decydujemy kto ze spadkobierców, będzie miał prawo do prowadzenia firmy i decydowaniu o jej losie, a kto będzie miał tylko prawo do jej zysków,

  • w przypadku braku spadkobierców ustalamy możliwość wprowadzenia managerów odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki,

  • co stanie się z firmą, tj. czy zostanie sprzedana, a spadkobiercom zostanie przyznany kapitał na przyszłość.

Sukcesja to tzw. zmiana pokoleniowa w firmie rodzinnej. Dzięki temu, że będzie dobrze opracowana i przygotowana, unikniemy pozostawienia losów firmy w przepisach prawa spadkowego.

Jak zacząć odpowiednie planowanie?

W pierwszej kolejności należy określić zasady sukcesji, czyli ustalić, czy szkolimy długoletnich pracowników, czy jednak przeprowadzamy rekrutacje na nowe miejsca pracy. Następnie podczas planowania warto zwrócić uwagę, jakich potrzebujemy pracowników i czy obecni pracownicy są w stanie podjąć się pracy na nowych stanowiskach. Trzeba w tym celu zdefiniować obowiązki na nowym stanowisku oraz przeanalizować umiejętności potencjalnych pracowników. Niezbędne są w tym celu odpowiednie szkolenia.

Kto może nam pomóc podczas planowania sukcesji?

Potrzeby związane z planowaniem sukcesji są zadaniem długofalowym. Kierownicy oraz menadżerowie w danej firmie powinni nieustannie prowadzić działania, mające na celu rozwijanie pracowników zgodnie z ich potencjałem. Odpowiednie zarządzanie pozwoli zyskać pewność, że żadne niespodziewane działania w organizacji nas nie zaskoczą, a wręcz przeciwnie, będziemy na nie odpowiednio przygotowani. Chcąc dobrze zarządzać planowaniem sukcesji, niezawodna będzie pomoc kancelarii prawniczej. Dzięki pomocy można uzyskać odpowiednie środki dofinansowania oraz uzyskać doradztwo przy opracowywaniu przejrzystych i bezpiecznych wehikułów zarządzania majątkiem.

Pozostaw komentarz