Informacje o wynikach naborów

Informacje o wynikach naborów


Nabory wniosków zakończone


Informujemy, iż odbyły się już wszystkie nabory w ramach Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. Obecnie realizowane są projekty, dla których zostało przyznane dofinansowanie. Dla Polski w chwili obecnej nie są przewidziane kolejne nabory w ramach funduszu.

Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy owocnych badań!


VI NABÓR 2013

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 listopada 2013 roku VI naboru wniosków dofinansowano łącznie 66 wniosków:

15 aplikacji z Polski;
– 5 z Bułgarii;
– 14 z Czech;
– 7 z Litwy;
– 4 z Łotwy
– 2 z Estonii;
– 19 z Rumunii. 24 marca 2014 roku Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 15 projektów badawczych z Polski, spośród 59 pozytywnie ocenionych wniosków. Łącznie przyznane dofinansowanie dla polskich projektów wynosi w VI naborze ponad
1 100 000 franków szwajcarskich. Polskie projekty badawcze (15) stanowią 23% wszystkich dofinansowanych w tym naborze aplikacji (66).

Zapraszamy do zapoznania się z =>Press release z dn. 26 marca 2014


V NABÓR 2012

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 listopada 2012 roku V naboru wniosków dofinansowano łącznie 80 wniosków:

23 aplikacji z Polski;
– 14 z Czech;
– 24 z Rumunii;
– 8 z Bułgarii;
– 5 z Estonii;
– 6 z Łotwy. 25 marca 2013 roku Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 23 projektów badawczych z Polski, spośród 52 pozytywnie ocenionych wniosków. Łącznie przyznane dofinansowanie dla polskich projektów wynosi w V naborze ponad
1 800 000 franków szwajcarskich. Polskie projekty badawcze (23) stanowią 29% wszystkich dofinansowanych w tym naborze aplikacji (80).

Zapraszamy do zapoznania się z =>Press release z dn. 28 marca 2013


IV NABÓR 2011

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 listopada 2011 roku IV naboru wniosków dofinansowano łącznie 58 wniosków:

21 aplikacji z Polski;
– 21 z Czech;
– 7 z Rumunii;
– 4 z Bułgarii;
– 3 z Estonii;
– 2 z Łotwy.

Ze złożonych 84 wniosków z Polski, 81 aplikacji zostało poddanych ocenie jakościowej. 29 marca 2012 Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 21 projektów badawczych z Polski (26% ocenianych wniosków). Łącznie przyznane dofinansowanie dla polskich projektów wynosi w IV naborze 1 762 662,50 franków szwajcarskich. Polskie projekty badawcze (21) stanowią 36% wszystkich dofinansowanych w tym naborze aplikacji (58).

Zapraszamy do zapoznania się z => Press release z dn. 11 kwietnia 2012


III NABÓR 2010

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 listopada 2010 roku III naboru wniosków złożono:

84 aplikacje z Polski;
– 31 z Czech;
– 19 z Węgier;
– 18 ze Słowacji;
– 9 z Estonii;
– 5 z Łotwy.

Ze złożonych 84 wniosków, 79 aplikacji zostało poddanych ocenie jakościowej. 24 marca 2011 Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 29 projektów badawczych z Polski, na 79 ocenionych merytorycznie projektów (37% ocenianych wniosków). Łącznie przyznane dofinansowanie dla polskich projektów wynosi w III naborze 2 597 600 franków szwajcarskich. Polskie projekty badawcze (29) stanowią 44% wszystkich dofinansowanych w tym naborze aplikacji (66).

Zapraszamy do zapoznania się z => Press release z dn. 31 marca 2011


II NABÓR 2010

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 kwietnia 2010 roku II naboru wniosków złożono:

58 aplikacji z Polski;
– 20 z Węgier;
– 15 z Litwy;
– 7 ze Słowenii;
– 6 z Estonii. 26 sierpnia 2010 Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 26 projektów badawczych z Polski, na 58 złożonych aplikacji (45% złożonych wniosków).
Zapraszamy do zapoznania się z => Press release z dn. 8 września 2010
Zapraszamy do zapoznania się z => Listą projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II naboru.


I NABÓR 2009

Szanowni Państwo,

na podstawie => informacji przekazanych 14 kwietnia 2010 przez CRUS mamy przyjemność poinformować, iż zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach I otwartego naboru (termin składania aplikacji: do 1 listopada 2009).

Łącznie spłynęło 77 wniosków, dofinansowanie uzyskało 26 projektów (ponad 33%), z czego 13 z Polski na ponad
1 000 000 CHF.
Dofinansowanie otrzymał również 1 projekt z Estonii oraz 12 projektów z Czech.

Projekty będą realizowane w:

– kantonalnych uniwersytetach (16);
– Swiss Federal Institute of Technology (7);
– instytutach badawczych (3).

W podziale na płeć 12 badaczy to kobiety a 14 to mężczyźni.

Całkowita kwota rozdysponowana w tym naborze to ponad 1 900 000 CHF:
– 1 021 500 CHF dla Polski;
– 800 000 CHF dla Czech;
– 78 500 CHF dla Estonii.