Fundusz Stypendialny jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.

Budżet Funduszu Stypendialnego w Polsce

Planowana kwota - wyjazdy na projekty badawcze (CHF/Eur, 1 Eur=1,5 CHF) Szacunkowa liczba wyjazdów na projekty badawcze (okres 6 miesięcy) Planowana kwota - krótkie wizyty opiekunów (CHF/Eur, 1 Eur=1,5 CHF) Szacunkowa liczba krótkich wizyt opiekunów
10 186 000 CHF
6 790 000 Eur
254 740 000 CHF
493 000 Eur
290

Okres trwania programu

Fundusz jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2016.

Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programu

Za wdrażanie Funduszu w Polsce odpowiada instytucja szwajcarska: swissuniversities.

Typy projektów, na jakie można uzyskać dofinansowanie

W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów:

  • wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.
  • wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce.

Z Funduszu Stypendialnego mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.

Kto może złożyć projekt

Tutaj znajdą Państwo listy uprawnionych instytucji polskich oraz szwajcarskich


Nabory wniosków zakończone

Informujemy, iż odbyły się już wszystkie nabory w ramach Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. Obecnie realizowane są projekty, dla których zostało przyznane dofinansowanie. Dla Polski w chwili obecnej nie są przewidziane kolejne nabory w ramach funduszu.

Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy owocnych badań!