Kupujesz ubezpieczenie? Zapoznaj się z OWU!

Wyjazd na wakacje, ubezpieczenie mieszkania, a może dobra polisa OC dla nowego samochodu? Niezależnie od rodzaju kupowanego ubezpieczenia należy pamiętać o zapoznaniu się z OWU. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej.

Jak kupić dobre ubezpieczenie?

Znalezienie dobrego ubezpieczenia bywa wyzwaniem. Przed zakupem warto dokładnie określić
swoje potrzeby oraz oszacować ryzyko wystąpienia szkód i nagłych zdarzeń. Szczególnie istotne
jest to, na przykład w przypadku ubezpieczeń podróżnych lub ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.
Zarówno w pierwszym jak i drugim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, może okazać się niezbędne, co więcej w przypadku samochodów jest ono obowiązkowe. W znalezieniu dobrego ubezpieczenia pomocna może być strona https://kioskpolis.pl/kalkulator-moto/. Narzędzie to w szybki i łatwy sposób wyszuka oferty towarzystw ubezpieczeniowych najbardziej dopasowane do indywidualnych preferencji.
Każda osoba kupująca polisę powinna zapoznać się z OWU, aby wiedzieć w jakich sytuacjach zgłaszać się do ubezpieczyciela oraz jakie koszty zostaną przez niego pokryte.

Czym jest OWU?

OWU to inaczej Ogólne Warunki Ubezpieczenia to bardzo szczegółowy dokument, który
określa prawa i obowiązki ubezpieczyciela, a także ubezpieczonego (osoby wykupującej polisę)
oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej. Choć często napisany jest trudnym i niezrozumiałym językiem, należy się z nim dokładnie zapoznać, aby posiadać pełną wiedzę o warunkach danego ubezpieczenia.

Co można znaleźć w OWU?

Dokumenty te, zabezpieczają klienta oraz interesy firmy ubezpieczeniowej w przypadku niekorzystnych dla nich zdarzeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są zawsze odpowiednio dobrane
do ofert przedstawianych przez ubezpieczycieli. Niezależnie od rodzaju kupowanej polisy w OWU znaleźć można między innymi:

 • Definicje wszystkich pojęć występujących w dokumencie,
 • Okres obowiązywania ubezpieczenia oraz zakres terytorialny polisy,
 • Pełen zakres ubezpieczenia oraz rozszerzenie ochrony,
 • Suma ubezpieczenia,
 • Obowiązki ubezpieczonego po powstaniu szkody,
 • Wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności,
 • Procedury składania reklamacji,
 • Warunki odstąpienia od umowy.

Przed podjęciem finalnej decyzji o zakupie danego ubezpieczenia warto zweryfikować oferty różnych ubezpieczycieli oraz sprawdzić zakres polisy. W tym celu najlepiej korzystać ze sprawdzonych porównywarek na przykład https://kioskpolis.pl/, które udostępniają pełen pakiet niezbędnych dokumentów.

OWU – zapisy, na które należy zwrócić uwagę.

Choć przeczytać powinno się cały dokument, na niektóre zapisy warto zwrócić szczególną uwagę.

 • Zakres ubezpieczenia – należy upewnić się, że ubezpieczenie obejmuje zdarzenia,
  których się obawiamy.
 • Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności – zazwyczaj są bardzo starannie opisane
  przez towarzystwa ubezpieczeniowe, aby zabezpieczyć interesy firmy. Najczęściej
  wyłączenia obejmują na przykład spowodowanie szkody przez ubezpieczonego, będącego
  pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Sposób zgłaszania szkody – ubezpieczony w czasie wypadku zobligowany jest do poinformowania ubezpieczyciela o zdarzeniu lub wystąpieniu szkody. Warto zapoznać się
  z tym punktem, aby wiedzieć z kim oraz kiedy należy się kontaktować w przypadku wystąpienia niespodziewanej sytuacji.
 • Czas trwania umowy – czyli data, od której zaczyna obowiązywać ubezpieczenie oraz kiedy się kończy.

Powyższych punktów nie wolno pominąć, gdyż mają one kluczowy wpływ na wypłatę odszkodowania. Zapoznaj się z nimi, żeby dobrze poznać swoje ubezpieczenie!

 

Pozostaw komentarz