Obliczanie zawartości tłuszczu w organizmie

Sprawdzanie efektów odchudzania czy choćby kontrola wagi wyłącznie metodą ważenia domową wagą jest mocno zawodna. Wskaźnik postępów w odchudzaniu na podstawie pomiaru masy ciała nie obrazuje zasadności stosowania konkretnej diety czy zalet wybranych ćwiczeń fizycznych. Wyniki pozyskane wyłącznie domową wagą przekłamują efekt redukcji masy ciała, zwłaszcza wtedy, gdy towarzyszą im intensywne ćwiczenia fizyczne. Aby uzyskć najbardziej miarodajne wyniki efektów odchudzania warto przynajmniej uzupełnić proces kontrolowania masy ciała dodatkowymi działaniami, które razem dostarczą nam możliwie najwiarygodniejszych wyników.

Zawartość tłuszczu w organizmie

Nasze ciało składa się z trzech podstawowych składników:

 • tkanki mięśniowej
 • wody
 • tkanki tłuszczowej

a każdy z nich spełnia w nim odmienną rolę. Tłuszcz w naszym organizmie jest niezbędny dla jego prawidłowego funkcjonowania, chociaż ostatnie kilkanaście lat uczyniły z niego jedno z głównych zagrożeń XXI wieku. Nadmiar tkanki tłuszczowej gładko przechodzący w otyłość stał się nagle epidemią rozlewającą się już nie tylko na mieszkańców krajów najbogatszych, ale dotyka społeczeństw, które do tej pory uznawało się za rozwijające się wolniej i nierównomiernie.

Obecność tłuszczu w organizmie może mieć charakter fizjologiczny lub ponadfizjologiczny, a badanie zawartości tłuszczu stanowi aktualnie jeden z najbardziej wymiernych wskaźników niezbędnych do oceny postępów treningu lub oceny procesu odchudzania. Odchudzanie bowiem jest niczym innym jak powolną redukcją tkanki tłuszczowej. Każdy program odchudzający bierze pod uwagę ilość dostarczanego z pożywieniem tłuszczu i manipulując nim steruje procesem odchudzania.

Jak obliczyć zawartość tłuszczu w organizmie? 

Znamy już kilka miarodajnych metod analizy składu ciała pod kątem zawartości w nim tłuszczu. Obliczenia można wykonać bardzo profesjonalnie, przy pomocy specjalistycznych urządzeń, urządzeń dostępnych do domowego użytku lub po prostu wzorów matematycznych i centymetra. Trzeba jednak pamiętać, że kobiety ze względu na swoją fizjologię posiadają wyższy poziom tkanki tłuszczowej oraz że jej ilość zwykle zwiększa się wraz z wiekiem kobiety.

Pomiaru zawartości tłuszczu w organizmie można dokonać przy pomocy specjalistycznych urządzeń, np. poprzez analizę impedencji bioelektrycznej, badania grubości fałdu skóry z wykorzystaniem fałdomierza czy urządzenia o nazwie InBody. Każdy z nich stanowi swoisty analizator składu ciała wykorzystywany w gabinetach medycznych, szpitalach czy klubach fitness. Niektóre z tego typu urządzeń nie ograniczają się wyłącznie do pomiaru ilości tkanki tłuszczowej, ale też potrafią mierzyć tkankę kostną a wiedza ta przydaje się choćby do określenia ryzyka wystąpienia osteoporozy.

Najprostszy analizator składu ciała, czyli fałdomierz

Fałdomomierz to najprostszy ze sposobów pomiaru tkanki tłuszczowej stosowany w gabinetach lekarskich i diagnostycznych. Pomiarów fałdomierzem dokonuje się w 3 miejscach ciała. U kobiety sprawdza się:

 • triceps
 • biodro
 • udo

a u mężczyzn :

 • klatkę piersiową
 • brzuch
 • udo

Uzyskane w ten sposób wartości sumuje się i umieszcza w tabelce, która umożliwia odczytanie i właściwą interpretację wyników.

Zaawansowany analizator składu ciała, czyli InBody

Dla porównania metod a jednocześnie postępów technologii warto poddać się badaniom przy pomocy specjalistycznego urządzenia jakim jest InBody. Urządzenie to zapewnia nieinwazyjną diagnostykę składu ciała a podstawą jego działania jest pomiar bioimpedancji elektrycznej BIA przepływu prądu elektrycznego przez ciało. Metodę tę stosuje się zarówno u osób chorych jak i zdrowych, u dorosłych jak i u dzieci. Wyniki jakie dostarczają pomiary nie mają charakteru szacunkowego, jaki dostarczają popularne urządzenia, ale są maksymalnie zbliżone do wartości rzeczywistych. Dzięki nim można na bieżąco korygować programy treningowe czy odchudzające oraz wszelkie inne związane z wpływem tkanki tłuszczowej na zdrowie.

Tak zaawansowane urządzenia spełniają jednocześnie wiele zadań a dostarczanę przez nie wyniki można wykorzystać na wiele sposobów:

 • do kontrolowania zarówno tkanki tłuszczowej jak i mięśniowej
 • do stworzenia spersonalizowanej diety oraz indywidualnego planu treningowego, dzięki czemu osiąganie stawianych celów jest szybsze i łatwiejsze
 • do sprawnego i wieloetapowego prowadzenia pacjenta lub klienta i śledzenia jego postępów
 • do identyfikacji zmian w strukturze ciała

Bez względu na to, jaką  metod zastosuje się do badania struktury fizjologicznej ciała i określenia poziomu tłuszczu najważniejszym jest właściwa interpretacja wyników i wdrożenie ich w codziennym życiu.

Pozostaw komentarz