Publikacje

Fundusz Stypendialny SCIEX - program entuzjastów nauki

SCIEX Scholarship Fund - a programme for science enthusiasts


Historie sukcesu stypendystów SCIEXSuccess stories of SCIEX fellows


Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX–NMSch – cele i osiągnięcia. Podsumowanie projektów 2009–2012Research Projects Implemented as Part of the Scientific Exchange Programme NMSch – Objectives and Achievements. Summary of Projects 2009–2012


Studying in Switzerland - Uniwersities 2011


Exchange in Switzerland, ESN 2008 edition

Higher education in Switzerland

Studying in Switzerland - Uniwersities 2009

Studying in Switzerland, Universities of applied sciences, 2009

Studying in Switzerland, Universities of teacher education, 2009

→ Europejska Karta Naukowca, Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych


Zachęcamy Państwa również do zapoznania się ze wskazówkami dla głównego wnioskodawcy - instytucji szwajcarskiej:
Guidelines for Main Applicants