Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Historie sukcesu stypendystów SCIEX

Stypendyści uczestniczący w programie SCIEX podkreślają walory naukowe prowadzonych badań. Polscy stypendyści chwalą dostęp do wysoko zaawansowanego technologicznie sprzętu, bibliotek i innych źródeł wiedzy na uczelniach. Uczestniczą w wysokiej rangi konferencjach i seminariach, a także kontynuują współpracę z jednostkami macierzystymi np. w zakresie przygotowywania wspólnych publikacji.

Poniżej znajduje się przegląd najlepszych praktyk współpracy naukowej w ramach programu SCIEX. Pokazuje wyzwania, jakim musieli sprostać stypendyści, nie stroniąc od barwnej strony inspiracji i doświadczeń kulturowych. Opisuje wymierny wkład mobilności w rozwój kariery naukowej stypendystów.

Aleksandra_Dziurosz.jpg

Aleksandra Dziurosz

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Andrzej_Gadkowski.jpg

Andrzej Gadkowski

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Artur_Marchewka.jpg

Artur Marchewka

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Dariusz_Burnat.JPG

Dariusz Burnat

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Joanna_Bryś.jpg

Joanna Bryś

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Karolina_Krawczak.jpg

Karolina Krawczak

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Katarzyna_Klimek.JPG

Katarzyna Klimek

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Lucjan_Janowski.JPG

Lucjan Janowski

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Maciej_Pisuknowicz.jpg

Maciej Pisuknowicz

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Marcin_Kawka.jpg

Marcin Kawka

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Szymon_Wichary.jpg

Szymon Wichary

→ Wersja polska

→ Wersja angielska
Michał_Parzuchowski.jpg

Michał Parzuchowski

→ Wersja polska

→ Wersja angielska