Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

I spotkanie alumnów Sciex

Spotkanie alumnów
Funduszu Stypendialnego Sciex
25 maja 2012

25 maja 2012 w Warszawie odbyło się I spotkanie absolwentów dotychczasowych czterech naborów wniosków do Funduszu Stypendialnego Sciex. Celem spotkania była przede wszystkim integracja środowiska laureatów szwajcarskich stypendiów indywidualnych Sciex. Chcieliśmy stworzyć alumnom szansę nawiązania i podtrzymania nowych kontaktów oraz więzi grupowej między stypendystami poprzednich i kolejnych edycji programu. Była to również okazja do wymiany poglądów, podzielenia się informacjami, doświadczeniami, a także ciekawych dyskusji.

ikonka_pdf.jpgProgram spotkania

Uczestników przywitał serdecznie Heinz KaufmannDyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w spotkaniu uczestniczył również Thomas Stähli - Radca Ambasady Szwajcarii, który przedstawił informację na temat stypendiów federalnych Szwajcarii. Głos w imieniu organizowatorów zabrała Katarzyna AleksandrowiczDyrektor Programów Stypendialnych FRSE, która przedstawiła m.in. statystyki obrazujące dotychczasowe wyniki naborów Sciex.

ikonka_pdf.jpg"Podsumowanie uczestnictwa Polski w programie Sciex, statystyki dotyczące naborów", Katarzyna Aleksandrowicz – Dyrektor Programów Stypendialnych

Dwójka stypendystów: dr Anna Horszwlad oraz dr Rafał Riedel, opowiedzieli o doświadczeniach związanych z pracą w międzynarodowym środowisku naukowym i przedstawili rezultaty swoich szwajcarskich projektów badawczych:

ikonka_pdf.jpgPrezentacja projektu badawczego “Influence of processing on bioactive compounds from pomegranate” - dr Anna Horszwald z Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej kademii Nauk w Olsztynie

ikonka_pdf.jpgPrezentacja projektu badawczego “EUPRES - Presidency in the European Union after the Lisbon Treaty - Towards the Supranationalisation of the Council” – dr Rafał Riedel, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Politycznych

Program spotkania obejmował również warsztaty integracyjne i merytoryczne, podczas których stypendyści mieli okazję do nawiązania i zacieśnienia kontaktów, dokonali oceny swoich projektów i osiągnięć z perspektywy czasu, dyskutowali również o możliwościach, jakie oferuje młodym naukowcom program Sciex i sposobach jak najlepszego wykorzystania tych możliwości.

Dr Marek Polak - Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, wygłosił ciekawy wykład poruszający tematykę międzyinstytucjonalnej współpracy naukowej nakierowanej na sukces.

ikonka_pdf.jpg“Warunki sukcesu w projektach współpracy naukowej” – dr Marek Polak, Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej

Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze, planujemy ich cykliczne organizowanie, kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie już na jesieni b.r. Jesienią planujemy również wydanie publikacji prezentującej dorobek naukowo-badawczy stypendystów w ramach zrealizowanych w Szwajcarii projektów.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania!