Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Konferencja informacyjna 2010


2 marca 2010 Zespół Funduszy Stypendialnych we współpracy z Ambasada Szwajcarii miał przyjemność organizować konferenecję informacyjną Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch
Konferencja miała na celu zaprezentowanie możliwości uzyskania dofinansowania wyjazdu doktoranta/ młodego naukowca do Szwajcarii celem realizacji projektu badawczego w ramach Funduszu Stypendialnego. Uczestnikom konferencji przybliżone zostały zasady ubiegania się o środki z Funduszu Stypendialnego, system studiów III stopnia w Szwajcarii, jak również praktyczne i prawne aspekty wyjazdu do Szwajcarii.

Oficjalnej inauguracji konferencji dokonali: p. Heinz Kaufmann, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz p. Katarzyna Aleksandrowicz – Koordynator Zespołu Funduszy Stypendialnych.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ponad 80 uczestników z największych polskich ośrodków akademickich miało możliwość wysłuchania prelekcji na temat systemu studiów wyższych w Szwajcarii (Heinz Kaufmann, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy), przeanalizowania kwestii formalnych i prawnych związanych z wyjazdami zagranicznymi na stypendium do Szwajcarii ("Praktyczne aspekty wyjazdu do Szwajcarii" - p.Michał Lasota - konsultant ds. prawnych,Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, EURAXESS - Centrum Informacji dla Naukowców).
Pani Katarzyna Aleksandrowicz przedstawiła możliwości finansowania indywidualnych projektów badawczych, jakie otwiera przed doktorantami i młodymi naukowcami Fundusz Stypendialny.

Konferencja zakończyła się praktycznymi warsztatami dotyczącymi wypełniania wniosków aplikacyjnych do Funduszu Stypendialnego w ramach trwającego naboru wniosków, poprowadzonymi przez pracowników FRSE.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział w konferencji życząc sukcesów w ich pracy naukowo-badawczej.


ikonka_pdf.jpgProgram konferencji


Prezentacje:
ikonka_pdf.jpg"System studiów III stopnia w Szwajcarii" - Heinz Kaufmann, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ikonka_pdf.jpg"Możliwości finansowania projektów indywidualnych w ramach Funduszu Stypendialnego" - Katarzyna Aleksandrowicz - Koordynator Zespołu Funduszy Stypendialnych

ikonka_pdf.jpg"EURAXESS - praktyczne aspekty wyjazdu do Szwajcarii" - p.Michał Lasota - konsultant ds. prawnych, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, EURAXESS - Centrum Informacji dla Naukowców