Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Konferencja informacyjna 2011

DSC_6680.jpg DSC_6701.jpg DSC_6965.jpg

W dniu 13 kwietnia 2011 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Zespół Funduszy Stypendialnych FRSE, II konferencja informacyjna Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch.

Ponad 100 uczestników z największych polskich ośrodków akademickich mogło wysłuchać prelekcji na temat możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektu badawczego w Szwajcarii, zarówno w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX (prezentacja p. Katarzyny Aleksandrowicz - Koordynator Funduszu Stypendialnego Sciex) jak i w formie stypendiów przyznawanych przez rząd Szwajcarii (prezentacja p. Elżbiety Dybcio-Wojciechowska z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej).
Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z charakterystyką EURAXESS - Centrum informacji dla naukowców wyjeżdżających za granicę, p. dr Monika Kotynia z Działu Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych OPI przedstawiła Polsko - Szwajcarski Program Badawczy.
Pan dr Piotr Bednarz z UMCS - beneficjent Funduszu Stypendialnego - przybliżył niektóre aspekty prowadzenia badań naukowych, jak również aspekty praktyczne związane z dłuższym pobytem w Szwajcarii.

Konferencja zakończy się interaktywnymi warsztatami dotyczącymi wypełniania wniosków aplikacyjnych do Funduszu Stypendialnego w ramach zbliżającego się jesiennego (1 września - 1 listopada 2011) naboru.

Spotkanie skierowane było do studentów studiów doktoranckich, młodych naukowców i badaczy zatrudnionych na polskich uczelniach wyższych, w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz krajowych instytucji badawczych, którzy są zainteresowani współpracą naukową i wyjazdem do Szwajcarii na projekt badawczy.

Oficjalnej inauguracji konferencji dokonali: p. Heinz Kaufmann, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz p. Mirosław MarczewskiDyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Patronat nad imprezą objęła Ambasada Szwajcarii.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w konferencji życząc sukcesów w ich pracy naukowo-badawczej oraz pozytywnego przejścia przez procedury aplikacyjne jesiennego naboru do Funduszu!


ikonka_pdf.jpgProgram konferencji

Prezentacje:
ikonka_pdf.jpg"Ogólne informacje o Funduszu Stypendialnym"
Katarzyna Aleksandrowicz – Koordynator Funduszu Stypendialnego SCIEX

ikonka_pdf.jpg"Prowadzenie badań naukowych w Szwajcarii – aspekty praktyczne"
dr Piotr Bednarz, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

ikonka_pdf.jpg"EURAXESS - Centrum informacji dla naukowców wyjeżdżajacych za granicę"
Monika Kornacka oraz Anna Dorodzińska – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

ikonka_pdf.jpg"Stypendia rządu Szwajcarii"
Elżbieta Dybcio-Wojciechowska - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

ikonka_pdf.jpg"Polsko - Szwajcarski Program Badawczy"
dr inż. Monika Kotynia - Kierownik Działu Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych OPI

DSC_6745.jpg