Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Konferencja informacyjna 2013

IMG_5066_screen_size.jpg IMG_5188_screen_size.jpg IMG_5007_screen_size.jpg

W dniu 24 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyła się organizowana przez Zespół Programów Stypendialnych FRSE, konferencja informacyjna Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch.

Patronat nad imprezą objęła Ambasada Szwajcarii oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Oficjalnej inauguracji konferencji dokonali: Chantal MoserIII Sekretarz w Ambasadzie Konfederacji Szwajcarii w Polsce oraz Katarzyna Aleksandrowicz - Dyrektor Programów Stypendialnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Spotkanie skierowane było do studentów studiów doktoranckich, młodych naukowców i badaczy zatrudnionych na polskich uczelniach wyższych, w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz krajowych instytucji badawczych, którzy są zainteresowani współpracą naukową i wyjazdem do Szwajcarii na projekt badawczy.

Około 100 uczestników z polskich ośrodków akademickich oraz z jednostek naukowo-badawczych mogło m.in. wysłuchać prelekcji na temat możliwości uzyskania stypendium na realizację projektu badawczego w Szwajcarii w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX (prezentacja p. Katarzyny Aleksandrowicz – Dyrektora Programów Stypendialnych FRSE). Uczestnicy konferencji zapoznali się również z wykładem dr. inż. Marka Polaka – Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej dotyczącym warunków sukcesu w projektach badawczych.

Wszyscy obecni z olbrzymim zainteresowaniem wysłuchali relacji z realizacji stypendium w Szwajcarii od dwojga beneficjentów SCIEX: dr inż. Aleksandry Pelczarskiej z Agencji Oceny Technologii Medycznych, oraz dr. Szymona Wicharego ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Przedstawili oni swoje osiągnięcia w realizacji projektów będących przykładami sukcesu i dobrej praktyki oraz podzielili się z zebranymi swoimi wspomnieniami i wrażeniami z życia stypendysty w Szwajcarii.

Konferencja zakończyła się warsztatami dotyczącymi prawidłowego wypełniania formularzy aplikacyjnych, które składane są przez polskiego stypendystę i jego opiekuna z uczelni macierzystej, przedstawiono wymogi formalne konkursu wniosków oraz zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w konferencji, życząc sukcesów w ich pracy naukowo-badawczej oraz mając nadzieję, że uzyskane informacje zachęcą ich do udziału w programie i zapewnią pozytywne przejście przez procedury aplikacyjne jesiennego naboru do Funduszu!


ikonka_pdf.jpgProgram konferencji

ikonka_pdf.jpg"Swiss Higher Education",
Chantal Moser – Trzeci Sekretarz Ambasady Konfederacji Szwajcarii w Polsce

ikonka_pdf.jpg"Perspektywy i osiągnięcia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy",
Dominika Wieczorek –Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ikonka_pdf.jpg"Możliwości finansowania w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch",
Katarzyna Aleksandrowicz – Dyrektor Programów Stypendialnych

ikonka_pdf.jpg"Warunki sukcesu w projekcie badawczym",
dr inż. Marek Polak – Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej

ikonka_pdf.jpgPrezentacja projektu badawczego dr Szymona Wicharego ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

ikonka_pdf.jpgPrezentacja projektu badawczego dr inż. Aleksandry Pelczarskiej z Agencji Oceny Technologii Medycznych