Słowniczek

swissuniversities
Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie i zarządzanie Funduszem Stypendialnym

Sciex-NMSchFundusz Stypendialny uruchomiony w 2009 roku w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii EuropejskiejStypendysta Sciex-NMSchDoktorant lub młody pracownik naukowy (Junior Researcher) wyjeżdżający do Szwajcarii na realizację projektu badawczegoFellow/Junior Researcherdoktorant lub młody pracownik naukowy posiadający tytuł co najmniej doktoraMentor/ Senior Researchermentor polskiego doktoranta lub młodego pracownika naukowego w instytucji wysyłającej (Home Mentor) lub goszczącej (Host Mentor)FellowshipstypendiumResearch fellowshipprojekt badawczy - główna część wniosku aplikacyjnego stypendysty Sciex NMSch. Projekty naukowo-badawcze muszą być oparte na współpracy między co najmniej dwoma pracownikami naukowymi lub jednostkami organizacyjnymi (np. wydział, instytut) z nowego państwa członkowskiego i Szwajcarii. Indywidualne projekty naukowo-badawcze są opracowywane i projektowane przez co najmniej dwóch starszych pracowników naukowych, zazwyczaj posiadających tytuł profesora, którzy są uznanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Pod ich kierownictwem młodsi pracownicy naukowi mają prowadzić własne badania naukowe w celu uzyskania wyższego stopnia naukowego lub osiągnięcia awansu w karierze naukowej. Młodsi pracownicy naukowi są zazwyczaj członkami zespołu. Starsi pracownicy naukowi ubiegający się o wizyty i opiekę pedagogiczną nad młodszymi pracownikami naukowymi są zazwyczaj kierownikami zespołów naukowo-badawczych i posiadają doświadczenie w zakresie opieki pedagogicznej.
W przypadku doktorantów projekty badawcze mogą trwać od 6 do 24 miesięcy; w przypadku młodych pracowników naukowych projekty badawcze mogą być realizowane przez okres od 6 do 18 miesięcy.
Short-term-visit (STV)Wizyta studyjna - wyjazd mentora z polskiej instytucji przyjmującej do instytucji goszczącej w Szwajcarii lub wyjazd mentora ze szwajcarskiej instytucji goszczącej do polskiej instytucji partnerskiej w celu nadzorowania realizacji projektu badawczego stypendysty Sciex NMSch lub w celu wykonywania własnych badań będących częścią większego projektu. Dofinansowanie 5-dniowej wizyty studyjnej może wynieść maksymalnie 2 500 CHF.