Szkolenia Lean – sposób na poznanie strategii osiągania doskonałości operacyjnej

Szkolenia Lean to idealne rozwiązanie umożliwiające dokładne zrozumienie zasad Lean Management i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Podczas szkoleń Lean poruszane są przeróżne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed wszystkim przedsiębiorstwami na całym świecie. Szkolenia Lean pomagają poznać i zrozumieć wady oraz zalety organizacji, a także uzyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Skierowane są do kierownictwa i pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Lean, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tym tematem (studenci, uczuciowe, trenerzy). W trakcie szkoleń wykonywane są przeróżne zadania, ćwiczenia i symulacje, które skutecznie angażują uczestników i pomagają im zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Wysokiej jakości szkolenia Lean oferuje firma LeanQ Team. Odznacza się dużym doświadczeniem, zatrudnia fachowy zespół trenerów, posiada rzeszę zadowolonych klientów (polscy i zagraniczni) i stale rozwija swoje usługi. Pomaga nieprawidłowo zarządzanym firmom (kierownictwu i pracownikom) uzyskać przewagę konkurencyjną, osiągnąć doskonałość operacyjną oraz przynieść oczekiwane rezultaty. Głównymi klientami firmy LeanQ Team są firmy produkcyjne, usługowe i logistyczne.

Rodzaje szkoleń Lean

Specjalistyczne szkolenia Lean wykonywane przez firmę LeanQ Team przeprowadzane są przez wykwalifikowany i doświadczony zespół trenerów oraz konsultantów. Pracownicy posiadają uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Ponadto zajmują się organizowaniem tematycznych cykli szkoleniowych dla managerów i specjalistów.

Zarządzanie przedsiębiorstwem i doskonaleniem

Zarządzanie przedsiębiorstwem i doskonaleniem to jeden z typów szkolenia Lean oferowanego przez firmę LeanQ Team. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają definiowanie miar i działanie operacyjnych systemów pomiarowych. Dowiadują się, czym jest wizualne zarządzanie wynikami (PVM), budowa systemów i mechanizmów ciągłego doskonalenia (Kaizen).

Przepływ informacji i materiałów

Szkolenia Lean dostarczają wiedzy odnośnie mapowania, a w tym doskonalenia procesów usługowych (SVSMPM), doskonalenia Strumienia Wartości (VSM) i doskonalenia Łańcucha Dostaw (MM/SCM). Uczą synchronizacji i optymalizacji przepływów (obsługa klienta, planowanie, zaopatrzenie, zakupy, magazynowanie, proces wytwórczy, wysyłka i dystrybucja), a także optymalizacji przepływu w organizacjach dysponujących wieloma lokalizacjami magazynowymi.

Efektywność wyposażenia / maszyn

Niektóre szkolenia Lean poruszają tematy wiążące się z wyposażeniem organizacji. W tym celu przedstawiane są treści Zarządzania Utrzymania Ruchem (TPM), zarządzania efektywnością wykorzystania maszyn i urządzeń (OEE) oraz skracania czasów przezbrojeń.

Zarządzanie stabilnością procesów

W trakcie szkoleń Lean uczestnicy poznają sposoby szeregowania przezbrojeń, optymalizacji konstrukcji produktu, zasad 5S oraz standaryzacji pracy, a także otrzymują treści odnoszące się do jakości procesu, produktu i produkcji (Six Sigma, FMEA i inne).

Planowanie produkcji – zakupy i zaopatrzenie

Wszyscy uczestnicy szkolenia Lean uzyskują wiedzę odnośnie skutecznych procesów wdrażania i wycofywania produktów. Uczą się sprawnego planowania operacyjnego i harmonogramowania wszystkich etapów produkcji. Dowiadują się, w jaki sposób zarządzać dostawami, optymalizować koszty zakupów, umiejętnie i korzystnie współpracować z dostawcami, a także zarządzać zapasem materiałów.

Zarządzanie zapasami i magazynami

Szkolenia Lean pozwalają zdobyć wiedzę umożliwiającą sprawne zarządzanie zapasami i magazynami. W trakcie warsztatów poruszane są kwestie działania systemów MTS i MTO, a także sposoby zarządzania zapasami w dystrybucji, produkcji i zaopatrzeniu. Uczestnicy dowiadują się również, w jaki sposób należy zarządzać zapasem sezonowym i promocyjnym.  Duża część tego typu szkolenia informuje o organizacji procesów magazynowych, komunikacji i miejsc składowania.

Efektywność kadr

Szkolenia Lean pozwalające lepiej zarządzać elastycznością kompetencji pracowników oraz rozwijać umiejętności zarządcze.

Pozostaw komentarz