Część wniosku Zawartość Sposób wypełnienia/złożenia
F-1: Junior researcher dane osobowe oraz informacje o projekcie wypełniane przez aplikującego stypendystę dokument Word (.doc)
F-1 - Diploma skan dyplomu stypendysty dokument Adobe (.pdf)
F-1 - CV of the Fellow CV aplikującego stypendysty dokument Word (.doc)
F-2a: Home Mentor dane osobowe oraz informacje o projekcie wypełnianie przez opiekuna naukowego z instytucji macierzystej dokument Word (.doc)
F-2a-CV: Home Mentor CV opiekuna naukowego z instytucji macierzystej dokument Word (.doc)
F-2b: Host Mentor dane osobowe oraz informacje o projekcie wypełnianie przez mentora ze szwajcarskiej instytucji goszczącej dokument Word (.doc)
F-2b-CV: Host Mentor CV mentora ze szwajcarskiej instytucji goszczącej dokument Word (.doc)
F-3a: Agreement of sending home institution Oświadczenie instytucji macierzystej skan - dokument Adobe (.pdf) oraz wersja papierowa z oryginalnym podpisem i pieczątką
F-3b: Agreement of the host institution Oświadczenie instytucji goszczącej skan - dokument Adobe (.pdf) oraz wersja papierowa z oryginalnym podpisem i pieczątką
F-4: Performance Agreement Porozumienie o współpracy między instytucją przyjmującą a Komitetem Sterującym Sciex-NMSch dokument Word (.doc) oraz wersja papierowa z oryginalnym podpisem i pieczątką
T-2: Self-assessment Checklist English Level B2 Test potwierdzający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 załączenie do dokumentacji nie jest konieczne

Pozycjonowanie stron