Informacje praktyczne

Pobyt stypendysty w Szwajcarii – wybrane informacje praktyczne

Przedstawiamy Państwu wybrane aspekty związane z wyjazdem i pobytem na terenie Szwajcarii. Więcej informacji dotyczących kwestii związanych z pobytem polskich pracowników naukowych w Szwajcarii znajdą Państwo na stronie


EURAXESS Switzerland: http://www.euraxess.ch/maincontent/incoming-researchers.html
Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością!

    • Podróż do Szwajcarii

Między Polską a Szwajcarią obowiązuje ruch bezwizowy. Dokumentem uprawniającym do wjazdu na teren Szwajcarii dla obywateli polskich jest dowód osobisty bądź paszport.
Podstawowe informacje dotyczące wyjazdu obywateli polskich do Szwajcarii dostępne są w poradniku „Polak za granicą”, opracowanym i uaktualnianym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z którego można dowiedzieć się m.in. o przepisach wjazdowych obowiązujących obywateli polskich oraz formalnościach związanych z legalizacją pobytu.

→ więcej informacji

    • Pozwolenie na pracę

Do 30.04.2011 r. Szwajcaria utrzymuje okres przejściowy w swobodnym przepływie pracowników z nowych krajów członkowskich UE, w tym Polski. Do zatrudnienia na terytorium Szwajcarii wymagana jest zgoda Kantonalnego Urzędu ds. Przemysłu, Rzemiosła i Pracy (KIGA – Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit).
W przypadku zaakceptowania projektu badawczego polskiego stypendysty Sciex-NMSch pomiędzy CRUS oraz polską instytucją wysyłającą i szwajcarską instytucją goszczącą zostanie zawarta wielostronna umowa o współpracy (Multipartite contract), która regulować będzie stosunek pracy polskiego stypendysty Sciex-NMSch ze szwajcarską instytucją przyjmującą.
Umowa ta będzie zarazem stanowiła podstawę do wystąpienia o odpowiednie pozwolenie o pracę dla polskiego stypendysty Sciex-NMSch w Urzędzie ds. Migracji (Migrationsamt).
W załatwieniu formalności polskim stypendystom pomoże strona szwajcarska.

→ więcej informacji

    • Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby zatrudnione w szwajcarskich instytucjach zobowiązane są do opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie będą potrącane od miesięcznego wynagrodzenia stypendysty, który zobowiązany jest samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje możliwość zwolnienia stypendysty z obowiązku opłacania kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne pod warunkiem okazania dowodu ubezpieczenia w kraju macierzystym.

→ więcej informacji

    • Uznawanie dyplomów

Zgodnie z Umową Szwajcaria-Unia Europejska z dnia 21.06.1999 r. o swobodnym przepływie osób, ktorej obowiązywanie zostało rozciągnięte na obywateli polskich z dniem 1 kwietnia 2006 r., Szwajcaria zobowiązała się do automatycznego uznawania dyplomów obywateli polskich na zasadach stosowanych w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie Recognition Information Centre / Swiss ENIC
→ więcej informacji

Więcej informacji dotyczących kwestii związanych z pobytem polskich pracowników naukowych w Szwajcarii dostępnych jest na stronie EURAXESS Switzerland


Zachęcamy również do zapoznania się z zawartością forum Polacy w Szwajcarii