Stypendyści SCIEX – sylwetki, sukcesy, odkrycia

Nie ulega wątpliwości, jak ważna dla „Europy wiedzy” jest wymiana doświadczeń, która może, a nawet powinna, być realizowana zwłaszcza przez doktorantów i pracowników naukowych. Polsko-szwajcarska współpraca nawiązana w ramach projektów stypendystów Funduszu Stypendialnego SCIEX umożliwiła transfer dobrych praktyk oraz innowacji i zainicjowała zmiany jakościowe na uczelniach będących członkami konsorcjów badawczych.

Spośród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Polska jest krajem, który wysyła największą liczbę stypendystów do Szwajcarii. Od 2009 roku do Funduszu Stypendialnego SCIEX wpłynęło łącznie 400 wniosków, spośród których dofinansowano 119 projektów na łączną kwotę prawie 9 800 000 CHF.

Szwajcarskie stypendia torują polskim naukowcom drogę do międzynarodowej kariery, pozwalają na korzystanie z bogatego zaplecza naukowego oraz stwarzają możliwość konsultacji pomysłów badawczych z zagranicznymi ekspertami. Poniżej przedstawiamy doświadczenia wybranych stypendystów Funduszu Stypendialnego SCIEX i przytaczamy ich opinie dotyczące zrealizowanych projektów.

SYLWETKI STYPENDYSTÓW SCIEX

PUBLIKACJA FRSE – podsumowanie wybranych projektów 2009-2012