Historie sukcesu stypendystów SCIEX

Stypendyści uczestniczący w programie SCIEX podkreślają walory naukowe prowadzonych badań. Polscy stypendyści chwalą dostęp do wysoko zaawansowanego technologicznie sprzętu, bibliotek i innych źródeł wiedzy na uczelniach. Uczestniczą w wysokiej rangi konferencjach i seminariach, a także kontynuują współpracę z jednostkami macierzystymi np. w zakresie przygotowywania wspólnych publikacji.

Poniżej znajduje się przegląd najlepszych praktyk współpracy naukowej w ramach programu SCIEX. Pokazuje wyzwania, jakim musieli sprostać stypendyści, nie stroniąc od barwnej strony inspiracji i doświadczeń kulturowych. Opisuje wymierny wkład mobilności w rozwój kariery naukowej stypendystów.